Data umieszczenia: 2004-09-01
Lech

Lech Resort & Spa

Turnusy:

Leczymy choroby związane ze schorzeniami: narządu ruchu (bez osób poruszających się na wózkach), z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z innymi dysfunkcjami: z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, reumatycznymi, układu krwiotwórczego, układu pokarmowego, z cukrzycą, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem z PCPR-ów i bez dofinansowań.

Profile: ogólnousprawniające z programem rekreacyjno - wypoczynkowym, specjalistyczne: sportowy, rekreacyjno-sportowy, szkoleniowy, z programem psychoterapeutycznym, z programem niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.Jesteś naszym 36453 gościem
Copyright © 2022
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych